MƏHDUD FİZİKİ İMKANLILAR ÜÇÜN

NAXÇIVAN REGİONAL İNFORMASİYA MƏRKƏZİ

Mərkəzdə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün pulsuz kompyuter kursları təşkil edilir. Kurslar mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən tədris edilir.