MƏHDUD FİZİKİ İMKANLILAR ÜÇÜN

NAXÇIVAN REGİONAL İNFORMASİYA MƏRKƏZİ

Mərkəzdə görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün brayl kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitabxana hər hansı bir elektron məlumatı brayl şriftləri ilə çap edən printerlə təhciz edilmişdir.