MƏHDUD FİZİKİ İMKANLILAR ÜÇÜN

NAXÇIVAN REGİONAL İNFORMASİYA MƏRKƏZİ

Kinect-oyunları otağının təşkilində məqsəd autizm və daun sindromlu uşaqların, habelə bədənini kordinasiya edə bilməyən, ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial reabilitasiyasını təmin etməkdir.

Qeyd: Kinect hər hansı bir bağlantı olmadan yalnız əl və ayaq hərəkətləri ilə məsafədən idarə olunan kompyuter texnologiyasıdır.