MƏHDUD FİZİKİ İMKANLILAR ÜÇÜN

NAXÇIVAN REGİONAL İNFORMASİYA MƏRKƏZİ

Xüsusi proqramla təhciz edilmiş xidmət eşitmə qabiliyyəti məhdud şəxslərin mərkəz daxilində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xidmət 03 aprel 2013-cü il tarixdən fəaliyyət göstərir.