MƏHDUD FİZİKİ İMKANLILAR ÜÇÜN

NAXÇIVAN REGİONAL İNFORMASİYA MƏRKƏZİ

Muxtar respublikamızda məhdud fiziki imkanlı şəxslərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtlarının təşkili, Bu kateqoriyadan olan istedadlı şəxslərin aşkara çıxarılması,onların qabliyyət və bacarıqlarının inkişafı məqsədi ilə müxtəli tədbirlər o cümlədən, bilik , rəsm və Bədii yaradıcılıq müsabiqələri kecirilir